Start Place zabaw i inne obiekty małej architektury

Place zabaw i inne obiekty małej architektury w kontekście bezpieczeństwa i nadzoru rynku

Data i miejsce wydarzenia

09 listopada 2021 r.
Airport Hotel Okęcie
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
02-148 Warszawa

 

Rejestracja i warunki uczestnictwa

  • Uczestnictwo w konferencji/szkoleniu jest możliwe jedynie na podstawie rejestracji online.
  • Zapisy są możliwe do dnia 03.11.2021 r.
  • Liczba miejsc jest ograniczona.
  • Szkolenie ma charakter nieodpłatny.

Cel konferencji (szkolenia)

Głównym celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych i wymagań normalizacyjnych w prężnie rozwijającej się branży sportowo-rekreacyjnej, a także zwiększenie świadomości na temat zarządzania obiektami małej architektury.

Do kogo skierowane jest wydarzenie?

Zapraszamy osoby bezpośrednio zajmujące się zarządzeniem placami zabaw i terenami rekreacyjnymi, zarządców nieruchomości, zarządców wspólnot mieszkaniowych, urzędników administracji samorządowej prowadzącymi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji placów zabaw i towarzyszących obiektów małej architektury.

Prelegenci

  • Wojciech Mazurek, Kierownik Działu Informacji Normalizacyjnej (Polski Komitet Normalizacyjny),
  • Krzysztof Woźniak, Kierownik Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób (Polskie Centrum Akredytacji),
  • Arkadiusz Dłużniewski, Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),
  • prof. dr hab. inż. Antoni Marek Kosmala,
  • Artur Zalewski, Prezes Zarządu (Instytut Nadzoru Technicznego)

Patron honorowy

Polski Komitet Normalizacyjny

Organizator

Instytyt Nadzoru Technicznego

Patron honorowy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do pobrania

Zapisz się:

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com