Start Oferta Inspekcje

Inspekcje

Każdy z nas korzysta z różnego rodzaju usług i oczekuje odpowiedniej jakości. To zrozumiałe - mając możliwość wyboru, decydujemy się na to, co najlepsze. W INT wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując usługi akredytowanych inspekcji. Akredytacja PCA oznacza, iż nasi inspektorzy posiadają potwierdzone kompetencje do przeprowadzania kontroli. Dzięki temu, mogą mieć Państwo pewność dobrze wykonanej usługi.

Po przeprowadzonej kontroli wydawane jest sprawozdanie. Wskazuje ono obszary, które wymagają udoskonalenia, co może posłużyć Państwu do zwiększenia bezpieczeństwa wyrobów. Dodatkowo, gdy obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa, wydawane jest świadectwo inspekcji.

Dlaczego warto poddawać wyroby inspekcji?

  • sprawdzanie stanu technicznego urządzeń daje informacje o ich ewentualnej wadliwości,
  • regularnie wykonywane inspekcje pozwalają ograniczyć ryzyko wypadków,
  • świadectwo inspekcji jest poświadczeniem bezpieczeństwa obiektu,
  • akredytowana inspekcja jest wykonana przez kompetentne osoby.
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com