Start Oferta Certyfikacja wyrobów Certyfikacja mebli

Certyfikacja mebli Atest

Rosnąca konkurencja na rynku meblarskim sprawia, że producenci muszą stale podnosić jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów. Proponujemy Państwu wydanie certyfikatu, który coraz częściej staje się „biletem wstępu” uprawniającym do wejścia ze sprzedażą na rynki europejskie.

Według polskich przepisów prawa, obowiązek zakupu certyfikowanych mebli posiadają placówki edukacyjne. Firmy, które rozważają produkcję mebli na potrzeby szkolne i przedszkolne powinny zatem wziąć te wymagania pod uwagę.

Zachęcamy do certyfikacji mebli głównie ze względu na wyeliminowanie ewentualnych niezgodności w projekcie oraz produkcji. Z doświadczenia wiemy, że duża część mebli wymaga poprawy, aby mogła spełniać standardy bezpieczeństwa. Dzięki certyfikacji zminimalizują również Państwo ryzyko reklamacji.

Zobacz badanie

Zastosowanie - certyfikujemy między innymi:

  • meble szkolne (ławki, krzesła, tablice, itp.)
  • meble przedszkolne (szafki, szatnie, leżaczki, itp.)
  • meble do żłobków (łóżeczka, przewijaki, itp.)
  • meble biurowe (biurka, krzesła, szafki, itp.)
  • meble domowe (stoły, sofy, łóżka, szafy, itp.)
  • meble do zakładów pracy (szatnie pracownicze, blaty robocze, itp.)
  • meble rekreacyjne (leżaki, ławki parkowe, itp.)
  • meble laboratoryjne

Do pobrania

Certyfikacja mebli to gwarancja ich jakości oraz przewaga konkurencyjna na wyjątkowo nasyconym rynku. Certyfikat stanowi przede wszystkim potwierdzenie bezpieczeństwa, które jest priorytetem dla większości użytkowników. Co więcej, w niektórych przypadkach jest wymagany. Konieczna jest na przykład certyfikacja mebli szkolnych, to znaczy używanych w placówkach edukacyjnych. Certyfikat (atest) może być przyznany przez dowolny podmiot, ale warto wybrać akredytowaną jednostkę, która spełnia określone wymagania, co zapewnia rzetelną realizację usługi. Proces certyfikacji rozpoczyna się na wniosek producenta. Może dotyczyć dowolnego typu mebli. Nasza jednostka dysponuje sprzętem i wiedzą do weryfikacji różnych rodzajów wyposażenia w zakresie ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Atest na meble szkolne

Każda placówka oświatowa ponosi odpowiedzialność za dziesiątki, setki lub nawet tysiące uczniów. Dlatego powinna dysponować tylko wyposażeniem o potwierdzonym bezpieczeństwie. Zgodnie z wymogami prawa szkoły mogą nabywać tylko atestowane meble szkolne (więcej na ten temat tutaj). Certyfikacja jest więc dla producenta szansą na wkroczenie na nowe rynki zbytu i zwiększenie sprzedaży. Atest na meble szkolne zgodny z europejskimi normami pozwala również pozyskać klientów za granicą. To najlepszy i najprostszy sposób na potwierdzenie ich zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości.

Jak uzyskać certyfikat na meble?

Sprawdzenie, czy kupowane wyposażenie ma odpowiednie certyfikaty, należy do najważniejszych obowiązków władz każdej placówki oświatowej.

Jak uzyskać certyfikat na meble szkolne? Należy zgłosić się do akredytowanej jednostki certyfikującej, przedstawiając m.in. dokładną dokumentację techniczną danego elementu. Procedura dla innych mebli wygląda dokładnie tak samo. Zachęcamy do kontroli bezpieczeństwa Państwa wyrobów niezależnie od kategorii, do której należą. Badania przeprowadzane są m.in. w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności w projekcie oraz w produkcji, zminimalizowania ryzyka reklamacji i podniesienia satysfakcji klienta.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą. Pomagamy uzyskać nie tylko atest na meble szkolne, ale również certyfikaty dla mebli przedszkolnych, biurowych, laboratoryjnych, domowych, rekreacyjnych (w tym do użytkowania na zewnątrz) itd. Weryfikujemy bezpieczeństwo zgłaszanych elementów wyposażenia zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!

Laboratorium badania mebli

W INT mamy własne laboratorium badania mebli. Dzięki temu mogą Państwo w jednym miejscu wykonać wszystkie potrzebne kroki do uzyskania certyfikatu. Więcej na temat badania mebli tutaj.

 

Normy dotyczące mebli

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary
PN-EN 527-2:2017-02 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk
PN-EN 581-3:2017-03 Meble do użytkowania na zewnątrz - Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych - Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa dla stołów
PN-EN 716-1:2017-07 Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 716-2:2017-07 Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 2: Metody badań
PN-EN 747-1+A1:2015-08 Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
PN-EN 747-2+A1:2015-08 Meble -- Łóżka piętrowe i łóżka wysokie -- Część 2: Metody badań
PN-EN 1022:2007 Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia - Oznaczanie stateczności
PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe - Przegrody - Część 1: Wymiary
PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 1023-3:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 3: Metody badań
PN-EN 1116:2006 Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych
PN-EN 1129-1:2000 Meble - Łóżka chowane - Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 1129-2:2000 Meble - Łóżka chowane - Metody badania
PN-EN 1130-1:2001 Meble - Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe - Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 1130-2:2001 Meble - Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe - Metody badań
PN-EN 1334:2001 Meble mieszkaniowe - Łóżka i materace - Metody pomiaru i zalecane odchyłki
PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe - Krzesło biurowe DO pracy - Część 1: Wymiary - Oznaczanie wymiarów
PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe DO pracy - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 1335-3:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe DO pracy - Część 3: Metody badań
PN-EN 1466:2015-02 Artykuły dla dzieci -- Gondole i stojaki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe - Łóżka i materace - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1728:2012 Meble - Meble DO siedzenia - Metody badań wytrzymałości i trwałośc
PN-EN 1729-1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne
PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1730:2013-04 Meble -- Stoły -- Metody badania stateczności, wytrzymałości i trwałości
PN-EN 1957:2013-04 Meble -- Łóżka i materace -- Metody badania w celu określenia cech funkcjonalnych i kryteriów oceny
PN-EN 12221-1+A1:2014-02 Artykuły dla dzieci -- Przewijaki niemowlęce do użytku domowego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 12221-2+A1:2014-02 Artykuły dla dzieci -- Przewijaki niemowlęce do użytku domowego -- Część 2: Metody badań
PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 12520:2016-02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych
PN-EN 12521:2016-02 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów mieszkaniowych
PN-EN 12727:2016-12 Meble -- Siedziska szeregowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości
PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów - Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe - Meble DO przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe - Meble DO przechowywania - Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji
PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble DO przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych
PN-EN 14434:2010 Tablice DO pisania dla szkół - Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz metody badań
PN-EN 14749:2016-04 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 14988:2017-10 Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań
PN-EN 15338+A1:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części
PN-EN 15372:2016-12 Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem
PN-EN 15373:2010 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla mebli DO siedzenia niedomowych
PN-EN 15570:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość zawiasów oraz ich elementów - Zawiasy o pionowej osi obrotu
PN-EN 16139:2013-07/AC:2-13-09 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem
PN-F-06001-1:1994+ Az1:2000 Meble mieszkaniowe - Postanowienia ogólne
PN-F-06001-2:1994/Az1:2000 Meble mieszkaniowe - Klasyfikacja jakościowa
PN-F-06008:1990 Meble dla dzieci - Wymagania i badania
PN-F-06009:2001 Meble szkolne i przedszkolne - Wymagania i badania
PN-F-06010-01:1990 Meble szkolne i przedszkolne - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne
PN-F-06010-02:1988 Meble szkolne - Stoły uczniowskie: laboratoryjne, DO kreślenia i rysowania, DO nauki języków obcych - Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06010-03:1988 Meble szkolne - Stoły demonstracyjne i podstawki DO technicznych audiowizualnych środków nauczania - Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06010-05:1990 Meble szkolne i przedszkolne - Meble DO przechowywania - Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06010-06:1988 Meble szkolne - Tablice - Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06018-01:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne
PN-F-06018-02:1989 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym - Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06018-03:1991 Meble mieszkaniowe dla dzieci - Meble DO leżenia - Podstawowe wymiary funkcjonalne
PN-F-06027-01:1989 Meble - Podstawowe wymiary funkcjonalne - Postanowienia ogólne
PN-F-06109:1997 Meble żłobkowe, przedszkolne i szkolne - Wymagania i badania wytrzymałościowe
PN-EN 17191:2021-12 Meble dla dzieci -- Siedziska dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
DIN 4573:2021-03 Sitzmöbel für Personen mit höherem Nutzergewicht – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren 
DIN 68877-2:2016-05 Industrie-Arbeitsstuhl - Teil 2: Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren
PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów
ISO 24496:2017 Office furniture -- Office chairs -- Methods for the determination of dimensions
ISO 24496:2021 Office furniture -- Office chairs -- Methods for the determination of dimensions
PN-EN 1130:2020-04 Meble dla dzieci - Łóżeczka - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 14749+A1:2022-10 Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
BS 5459-2:2000+A2:2008 Specification for performance reguirements and tests for office furniture - Part 2: Office pedestal seating for use by persons weighing up to 150 kg and for use up to 24 hours a day, including type-approval tests for individual components
ANSI/BIFMA X5.1-2017 General-Purpose Office Chairs – Tests
BS 4875-7:2006 Strength and stability of furniture - Part 7: Domestic and contract storage furniture - Performance requirements
BS 8509:2008+A1:2011 Childrens beds for domestic use. Safety requirements and test methods
PN-EN 1272:2017-07 Artykuły dla dzieci -- Krzesełka montowane do stołu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 12790:2011 Artykuły dla dzieci -- Leżaczki niemowlęce
PN-EN 16120+A2:2017-03 Artykuły dla dzieci -- Siedzisko montowane do krzesła

Zapytaj o usługę

Aby zaczerpnąć szczegółowych informacji lub poznać naszą ofertę cenową zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania z Państwa strony.

Wyślij wiadomość
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com