Start Oferta Badania Badania nawierzchni

Badania nawierzchni na place zabaw i siłownie plenerowe

Kluczowym parametrem nawierzchni syntetycznych jest właściwy współczynnik odbicia. W naszym laboratorium możemy przeprowadzić dla Państwa badanie amortyzacji nawierzchni, w celu sprawdzenia, czy zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Posiadany przez nas sprzęt umożliwia wykonywanie badań zarówno w laboratorium, jak i w terenie. Mamy duże doświadczenie w badaniu nawierzchni na nowopowstałych placach zabaw czy siłowniach plenerowych.

Wyniki badań mogą Państwo wykorzystać między innymi do uzyskania akredytowanego certyfikatu w naszej jednostce certyfikującej. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć w sekcji "Certyfikacje"

Zobacz certyfikację

Zastosowanie - badamy między innymi:

  • Nawierzchnie na place zabaw
  • Nawierzchnie pod siłownie plenerowe

 

Place zabaw to miejsca, w których przebywają najmłodsi. Podlegają więc bardzo surowym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa. Każdy element ich wyposażenia musi spełniać określone normy. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ryzyka wypadków, a jednocześnie odpowiedzialności administratora obiektu. Jedną z najważniejszych kontroli, jaką przeprowadza się w tego typu miejscach, jest badanie nawierzchni na place zabaw. Użyty rodzaj podłoża musi bowiem wykazywać określone parametry w zakresie amortyzacji upadku.

Badanie nawierzchni na place zabaw można wykonywać:

• w warunkach laboratoryjnych,
• w terenie.

Powinno być przeprowadzane z użyciem specjalistycznego sprzętu i wyłącznie przez jednostki dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Badanie jest niezbędne w celu określenia zgodności nawierzchni placu zabaw z polskimi i europejskimi normami w zakresie amortyzacji uderzenia. Potwierdza również wykonanie nawierzchni zgodnie ze specyfikacją.

Co to jest HIC? (place zabaw)

Aby sprawdzić, czy dana nawierzchnia zapewnia odpowiedni poziom amortyzacji uderzenia, przeprowadza się testy sprawdzające tzw. współczynnik HIC. Skrót ten rozwija się jako Head Injury Criterion (kryterium urazu głowy). To wskaźnik pozwalający sprawdzić, czy upadek na daną nawierzchnię może spowodować wstrząśnienie mózgu lub pęknięcie czaszki. Jednocześnie jest to podstawowe kryterium, jakie wykorzystuje się podczas badania nawierzchni na place zabaw. 

Badanie HIC przeprowadza się z użyciem specjalnego sprzętu pomiarowego. Sprawdza on właściwości amortyzacyjne zastosowanego rodzaju nawierzchni przy upuszczaniu na nią modelu ludzkiej głowy z różnych wysokości. Dzięki temu można wyznaczyć krytyczną wysokość upadku, która nie powoduje urazów głowy. Przyjmuje się, że wskaźnik HIC powyżej 1000 oznacza zwiększone ryzyko doznania krytycznego urazu głowy.

Nasza oferta obejmuje badanie nawierzchni na place zabaw wraz z określeniem parametru HIC. Wykonujemy badania w laboratorium i w terenie. Zajmujemy się również nawierzchniami siłowni plenerowych i innych obiektów rekreacyjnych czy też sportowych, sprawdzając ich zgodność z właściwymi normami.

Dokumenty odniesienia

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.
PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku
PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
PN-EN 17435:2022-05 Nawierzchnie terenów sportowych -- Metoda badań służąca do wyznaczania kryterium urazu głowy (HIC) oraz krytycznej wysokości upadku (CFH)

Zapytaj o usługę

Aby zaczerpnąć szczegółowych informacji lub poznać naszą ofertę cenową zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania z Państwa strony.

Wyślij wiadomość
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com