Start Oferta Inspekcje Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe Inspekcje

Sprawdzą stan nawierzchni, poziom spróchnienia drewna, zajrzą w każdą możliwą szczelinę - nasi inspektorzy dokonają dla Państwa wnikliwej kontroli. Wszelkie oznaki zagrażające bezpieczeństwu zostaną zauważone i odnotowane w sprawozdaniu z inspekcji. Taki dokument będzie podstawą do poprawy bezpieczeństwa obiektu, a także potwierdzi Państwa starania dotyczące wykonywania okresowych przeglądów.

Wykonujemy przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych i obiektów sportowych. Nasi inspektorzy posiadają wymagane uprawnienia i kompetencje, potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ofercie przeglądów okresowych oferujemy:

  • Przeglądy coroczne wynikające z wymagań norm, np. PN-EN 1176-7,
  • Przeglądy pięcioletnie wynikające z przepisów prawa budowlanego,
  • Przeglądy pozaplanowe,
  • Ekspertyzy powypadkowe,
  • Przeglądy: placów zabaw, siłowni plenerowych, sal zabaw, boisk, itp.

Przeglądy okresowe – kontrole stanu technicznego placów zabaw, siłowni plenerowych, obiektów sportowych

Miejsca, w których przebywają i bawią się dzieci, wymagają szczególnego nadzoru i dbania o bezpieczeństwo. Dlatego właśnie niezbędne są kontrole placów zabaw wykonywane zarówno po ich budowie czy modernizacji, jak i okresowo podczas użytkowania. Kontrola stanu technicznego placu zabaw polega na sprawdzeniu stabilności urządzeń i stanu ich zużycia oraz stwierdzeniu oczywistych zagrożeń. Wykonuje się ją w celu ustalenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa zarówno samych urządzeń, jak i ich fundamentów oraz nawierzchni. Powinna być przeprowadzana przez akredytowaną jednostkę inspekcyjną. To gwarancja odpowiednich kompetencji personelu, a także wykorzystania profesjonalnych próbników i sprzętu. Przegląd placów zabaw zgodnie z polskimi i europejskimi normami należy do obowiązków administratorów obiektów tego typu.

Rodzaje przeglądów technicznych placów zabaw

Zgodnie z normą PN-EN 1176 przeprowadza się trzy rodzaje przeglądów technicznych placów zabaw:

- oględziny okresowe (codzienne) – przeprowadzane nie rzadziej niż co 7 dni; polegające na kontroli stanu technicznego wyposażenia i ewentualnych uszkodzeń;
- kontrola funkcjonalna – przeprowadzana raz na 1 – 3 miesiące, obejmująca również sprawdzenie funkcjonalności oraz stabilności wyposażenia placu zabaw;
- kontrola coroczna główna – przeprowadzana co najmniej raz na rok, obejmująca również sprawdzenie stanu fundamentów, a także zużycia nawierzchni czy urządzeń wraz z weryfikacją występowania korozji; według normy przeprowadzana przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami;
- kontrola 5-letnia – wynikająca z przepisów prawa budowlanego; przeprowadzana przez akredytowaną jednostkę.

Nasza oferta obejmuje profesjonalny przegląd techniczny placu zabaw przeprowadzany przez osobę z właściwymi kwalifikacjami i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Efektem każdego przeglądu jest protokół kontroli placu zabaw w przedszkolu, żłobku lub innym miejscu – oficjalnie nazywany sprawozdaniem z inspekcji.

Przegląd placu zabaw – cena

Współpraca z naszą firmą to zawsze rzetelnie przeprowadzony przegląd placu zabaw. Cena usługi jest ustalana indywidualnie, przede wszystkim na podstawie czasu potrzebnego na jej realizację, a także dojazd. Przeprowadzamy m.in. kontrole roczne i pięcioletnie zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Możliwa jest kontrola placu zabaw w przedszkolu, żłobku, parku, na osiedlu i w wielu innych miejscach. Kontrolujemy też inne obiekty rekreacyjno-sportowe.

Zapytaj o usługę

Aby zaczerpnąć szczegółowych informacji lub poznać naszą ofertę cenową zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania z Państwa strony.

Wyślij wiadomość
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com