Start Oferta Inspekcje Pozostałe inspekcje

Pozostałe inspekcje Inspekcje

W INT przeprowadzamy zarówno inspekcje projektów pojedynczych urządzeń, jak i całych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzone są akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Przez wiele lat naszej działalności zdobyliśmy doświadczenie w przeprowadzaniu różnego rodzaju inspekcji. Z tego względu, jeśli wciąż nie znaleźli Państwo obszaru, który by Państwa interesował, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Oferta - przeprowadzamy inspekcje:

  • Inspekcje warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) zakładu produkcyjnego,
  • Inspekcje projektów urządzeń,
  • Inspekcje projektów obiektów sportowych, placów zabaw, itp.,

Inspekcje projektów

Inspekcja projektu wyrobu

Projektowanie jest niezwykle istotnym etapem życia wyrobu. Błędy w projekcie będą bowiem miały swoje odzwierciedlenie w gotowym produkcie, co może zaważyć o jego dalszych losach. Cała seria wyrobu może zostać wycofana z produkcji, ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo użytkowania. Zweryfikujemy dla Państwa projekt z normą, dając informację o ewentualnych nieprawidłowościach.

Inspekcja projektu obiektu

Projektując, dla przykładu plac zabaw na osiedlu, powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko pojedyncze urządzenia zabawowe, ale także ich rozmieszczenie względem siebie, otaczających budynków, dróg i wielu innych. Istotnymi dokumentami odniesienia będą nie tylko przepisy znajdujące się w normach, ale i przepisy prawne. Biorąc pod uwagę wiele czynników składających się na przyszłe bezpieczeństwo obiektu, warto oddać projekt do sprawdzenia kompetentnym specjalistom.


Inspekcja WTO

Inspekcja warunków techniczno-organizacyjnych zakładu produkcyjnego jest przede wszystkim narzędziem, służącym do sprawdzenia zapewniania stałych warunków produkcyjnych, a co za tym idzie powtarzalności produkcji. Jest również jednym z etapów na drodze do uzyskania certyfikatu dla wyrobu. Podczas kontroli WTO sprawdza się m.in. linię produkcyjną, narzędzia pomiarowe oraz funkcjonowanie kontroli jakości. Zachęcamy do zweryfikowania swojego zaplecza produkcyjnego poprzez doświadczonych inspektorów. 

Zapytaj o usługę

Aby zaczerpnąć szczegółowych informacji lub poznać naszą ofertę cenową zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania z Państwa strony.

Wyślij wiadomość
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com