Start Aktualności Wytyczne Sanepidu w sprawie placów zabaw

Wytyczne Sanepidu w sprawie placów zabaw

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował 16.06.2020 wytyczne epidemiologiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii, celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa bawiących się dzieci. Od 30.05.2020 place zabaw są ponownie otwarte dla dzieci i opiekunów. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem. W oparciu o zalecenia GIS opracowaliśmy dla Państwa zbiór podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw.

Najważniejsze zalecenia opracowane na podstawie wytycznych Sanepidu:

 • Na placu zabaw mogą przebywać tylko osoby zdrowe (zarówno dzieci, jak i opiekunowie).
 • Należy zachować min. 2 m odległości pomiędzy osobami dorosłymi (nie dotyczy rodzin).
 • Pilnować aby dzieci zachowywały od siebie bezpieczną odległość podczas zabawy.
 • Osoby z problemami zdrowotnymi lub powyżej 60 roku życia nie powinny być angażowane w opiekę nad dziećmi podczas zabawy na placu zabaw.
 • Opiekunowie powinni zapewnić dzieciom podstawowe środki higieniczne, np. nawilżane chusteczki do umycia rąk po zabawie.
 • Gdy dziecko zaczyna wykazywać objawy chorobowe podczas zabawy, należy ją przerwać i udać się do domu.
 • Nie należy spożywać posiłków i pić podczas zabawy.
 • Zabawki przyniesione z domu, które były używane podczas zabawy, zaleca się umyć po powrocie lub zdezynfekować.
 • Właściciel lub zarządca placu zabaw powinien regularnie dezynfekować sprzęt lub czyścić go użyciem detergentu. Podczas tej czynności na terenie placu nie powinny znajdować się dzieci.
 • Należy również pamiętać o bezpieczeństwie sanitarnym piaskownic. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w naszym artykule „Piaskownice w świetle przepisów prawa”.
 • Jeśli z placu korzystają różne zorganizowane grupy, np. przedszkola, zaleca się, aby administrator placu wywiesił informację, w jakich godzinach mogą bawić się grupy. Ma to na celu ograniczenie zarażeń pomiędzy dziećmi z różnych środowisk.
 • Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się wywiesić na terenie placu informacje z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego.
INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com