Start Baza wiedzy Siłownie plenerowe

Siłownie plenerowe

Przeglądaj Bazę Wiedzy

Fatalne wyniki kontroli obiektów małej architektury

Raport pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli ujawnia niepokojące szczegóły inspekcji placów zabaw,...

Bezpieczne siłownie plenerowe i streetworkouty

Przepisy prawa, normy i dobre praktyki - garść cennych informacji na temat budowy oraz nadzoru nad...

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com