Start Baza wiedzy Kontrole Nawierzchnie bezpieczne w pigułce

Nawierzchnie bezpieczne w pigułce

Dobór odpowiedniej nawierzchni na place zabaw jest jednym z kluczowych aspektów wpływających na poziom bezpieczeństwa dzieci. W tym artykule postaramy się przekazać podstawowe informacje na temat doboru nawierzchni, jej badania i utrzymania.

Czym według normy jest nawierzchnia tłumiąca?

Według normy PN-EN 1176-1, nawierzchnia tłumiąca uderzenia to „nawierzchnia w obszarze powierzchni zderzenia, mająca na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń podczas upadku na nią”. Z definicji więc wynika, że nawierzchnia na placu zabaw powinna zapewniać przede wszystkim bezpieczeństwo podczas upadku z urządzeń zabawowych. Wygląd nawierzchni amortyzującej jest sprawą zdecydowanie drugorzędną, aczkolwiek obecnie coraz częściej stosowane nawierzchnie syntetyczne pozwalają na tworzenie ciekawych wzorów kolorystycznych.

Typy nawierzchni bezpiecznych na place zabaw

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1 mogą być stosowane różne typy nawierzchni bezpiecznych, w tym nawierzchnie sypkie o odpowiedniej wielkości ziarna takie jak: kora, wióry, piasek lub żwir, a także gleba i nawierzchnie syntetyczne (np. nawierzchnia poliuretanowa, maty przemysłowe, sztuczna trawa, itp.). Nawierzchnia, w zależności od jej rodzaju, zapewnia amortyzację upadku z różnych wysokości.

Jak dobrać właściwą nawierzchnię?

Nawierzchnię na plac zabaw dobieramy zgodnie z wysokością swobodnego upadku oraz charakterem urządzenia. Informacja o określonej wysokości swobodnego upadku jest podawana na kartach technicznych urządzeń, które możemy uzyskać od producenta. Znając te wartości warto posłużyć się poniższą tabelą, opracowaną na podstawie normy PN-EN 1176-1:2017:

Kontrola nawierzchni przed oddaniem do użytku

Według wymagań norm PN-EN 1176-1 oraz PN-EN 1176-7 nawierzchnia bezpieczna po zakończonym montażu, a przed oddaniem do użytku, powinna podlegać sprawdzeniu. W tym celu, podczas inspekcji pomontażowej placu zabaw, można dodatkowo przeprowadzić inspekcję nawierzchni - badanie HIC. Badanie to pozwala sprawdzić, czy położona nawierzchnia placu zabaw posiada odpowiednie parametry tłumienia uderzenia w stosunku do zamontowanych przy niej urządzeń. Służy to również zweryfikowaniu zgodności ze specyfikacją projektu i ustaleniami pomiędzy wykonawcą a administratorem.

W INT posiadamy kontrole placów zabaw wraz z badaniem HIC w swoim zakresie akredytacji. Specjalistyczny sprzęt, wykorzystywany przez nas do badań nawierzchni, spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 1177, dotyczącej metod wyznaczania amortyzacji uderzenia nawierzchni bezpiecznej na place zabaw.

Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia naturalna i syntetyczna na placu zabaw pod wpływem użytkowania oraz warunków środowiska ulega zużyciu. Z uwagi na przemieszczenie i ubytek nawierzchni sypkich, powinny być one regularnie uzupełniane. Nawierzchnie syntetyczne natomiast z czasem ulegają deformacji i zniszczeniu, przez co także tracą swoje właściwości amortyzujące. Z tego względu może być konieczna jej wymiana.

Podczas przeglądów corocznych stanu technicznego inspektorzy sprawdzają stan nawierzchni. Ewentualne odstępstwa od normy odnotowuje się w sprawozdaniu z inspekcji.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com