Start Baza wiedzy Kontrole Przygotowanie placu zabaw do sezonu

Przygotowanie placu zabaw do sezonu

Nadejście wiosny zwykle kojarzy się nam z tak zwanymi „wiosennymi porządkami”, zarówno w domach, jak i ogrodach. Na placach zabaw i innych podobnych obiektach znajdujących się w plenerze, również warto zacząć przygotowania do sezonu. Wraz z nadejściem pierwszych cieplejszych dni na placach zabaw zaczną pojawiać się dzieci, należy więc zadbać o ich bezpieczną zabawę.

Oczyszczenie placu po zimie

Zgodnie z normą PN-EN 1176-7 podczas kontroli codziennych (rutynowe kontrole wzrokowe), administrator placu zabaw powinien usuwać wszelkie zanieczyszczenia. W trakcie zimy, w szczególności kiedy na placu zalega dużo śniegu, pewne czynności porządkowe nie są możliwe do wykonania. Po roztopach warto jednak aby wykonać gruntowne porządki przed sezonem wzmożonego korzystania z placu.

Do podstawowych czynności porządkowych należą:

  • zebranie śmieci (przede wszystkim szkło, strzykawki i niebezpieczne substancje) oraz odchodów zwierzęcych i innych niepokojących zanieczyszczeń,
  • usunięcie/ otaśmowanie urządzeń zabawowych, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla bawiących się dzieci, np. huśtawka z połamanym siedziskiem,
  • zebranie zalegających gałęzi,
  • usunięcie zgniłych liści i roślin.

Naprawa i wymiana urządzeń zabawowych

Administrator może sam zweryfikować podstawowe uszkodzenia czy brakujące elementy wyposażenia placu zabaw. Oprócz urządzeń zabawowych sprawdzić należy również kondycję otoczenia placu zabaw i obiektów towarzyszących, takie jak, np. kubły na śmieci, ławki, czy ogrodzenie.

Naprawa placu zabaw po zimie często jest konieczna, w szczególności w przypadku urządzeń drewnianych. Mocne opady śniegu i deszczu w sezonie zimowym, a także zmiany temperatur mają wpływ na szybsze butwienie drewna. Metalowe place zabaw są z reguły nieco bardziej odporne na ciężkie warunki atmosferyczne, jednak i tym warto się przyjrzeć pod kątem ewentualnych nowych ognisk rdzyNiektóre urządzenia wystarczy naprawić lub uzupełnić braki w wyposażeniu (np. zaślepki na wystające śruby), jednak niejednokrotnie wymiana elementów lub całego wyrobu jest nieunikniona. W przypadku, gdy zauważymy, że dane urządzenie może stanowić zagrożenie dla dzieci, należy je odgrodzić (np. otaśmować i wystawić tabliczkę z informacją o wyłączeniu z użytku) i następnie naprawić/wymienić lub usunąć.

Wszelkie wady konstrukcyjne warto zgłaszać producentowi, szczególnie w okresie gwarancyjnym. Warto mieć świadomość czasookresu obowiązywania gwarancji oraz jej zakresu. Nie próbujmy naprawiać urządzeń na własną rękę. Rodzi to ryzyko utraty gwarancji oraz niewłaściwie przeprowadzonej naprawy, która może mieć wpływ na zgodność urządzeń z normami.

Uwaga: Po każdej większej wymianie urządzeń należy ponownie wykonać kontrolę pomontażową placu zabaw, w celu potwierdzenia, że urządzenia zostały zamontowane zgodnie z normami.

Przegląd nawierzchni amortyzującej

Sypka nawierzchnia na plac zabaw

Jako nawierzchnię amortyzującą często wykorzystuje się piasek i różnego rodzaju żwirek, który jednak bywa dosyć problematyczny w utrzymaniu, w szczególności kiedy plac jest nieogrodzony. Zwierzęta wolno biegające zanieczyszczają go, co zmusza administratora do częstych porządków. Dzieci bawiące się na placu wykorzystują też często piasek do zabawy, wykopując dziury i przenosząc go w różne miejsca co sprawia, że przy niektórych urządzeniach poziom nawierzchni może być niewystarczający do zamortyzowania upadku.

Nawierzchnię sypką należy uzupełniać, aby fundamenty urządzeń nie pozostawały odsłonięte, a sama nawierzchnia spełniała wymagania normy w zakresie tłumienia upadku. Nawierzchnie regularnie uzupełnia się do poziomu wskazanego przez normę. Na kontroli corocznej głównej inspektor wskazuje odstępstwa od normy, dzięki czemu zarządca może wykonać właściwe działania naprawcze. Nawierzchnię powinno się jednak uzupełniać regularnie, w miarę potrzeb, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy właściwy poziom bezpieczeństwa nie zostanie zachowany.

Nawierzchnia syntetyczna

Tak zwana „nawierzchnia bezpieczna”, która wykonana jest z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, jest podatna na działania niskich temperatur, dlatego po zimie trzeba się jej dobrze przyjrzeć, np. pod kątem odkształceń czy ukruszeń. Może być konieczna wymiana nawierzchni w przypadku, gdy są wątpliwości z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa. Administrator jest w stanie zauważyć czy wystąpiły jakieś poważne ubytki, czy inne uszkodzenia nawierzchni. Co najmniej raz na klika lat powinno się jednak zlecać wykonanie badania nawierzchni (badanie HIC), w celu sprawdzenia, czy nawierzchnia nie straciła z czasem swoich właściwości tłumiących uderzenie.

Nie zawsze nawierzchnia syntetyczna musi podlegać całkowitej wymianie w przypadku jej zużycia. Nawierzchnie w formie „płytek” dają możliwość wymiany pojedynczych elementów, natomiast te wylewane również można konserwować i uzupełniać.

Więcej informacji o nawierzchniach znajdą Państwo w artykule „Nawierzchnie bezpieczne w pigułce”.

Wymiana piasku w piaskownicy

Wymiana piasku powinna być wykonywana przynajmniej dwa razy w roku, najlepiej po zimie i w trakcie sezonu. W piasku zalegającym przez całą zimę, np. pod warstwą śniegu, mogą pojawić się niebezpieczne grzyby czy bakterie, z którymi dzieci nie powinny mieć styczności. O piaskownicach i wymianie piasku wspominaliśmy więcej w naszym artykule – Piaskownice w świetle przepisów prawa.

 

Konserwacje urządzeń zabawowych

Po ustaniu przymrozków wszelkie prace konserwacyjne są dobrym sposobem na przedłużenie żywotności placu zabaw i podobnych obiektów rekreacyjnych. O właściwe środki do konserwacji danej powierzchni warto zapytać samego producenta. Lepiej korzystać z zalecanych środków ochronnych aby nie stracić gwarancji lub zwyczajnie nie uszkodzić powierzchni urządzenia.

Należy również pamiętać o systematycznej konserwacji nawierzchni placu zabaw. Nawierzchnie sypkie warto grabić w miarę potrzeb w celu wyeliminowania nierówności i drobnych zanieczyszczeń. Nawierzchnie poliuretanowe najlepiej jest konserwować po konsultacji z producentem. Wielu producentów oferuje konserwację nawierzchni, którą wykonuje się, np. poprzez nałożenie specjalnej powłoki ochronnej.

Nie oszukujmy się jednak – place zabaw wieczne nie są. Z czasem urządzenia należy po prostu wymienić na nowe jeśli ich stan nie pozwala już na żadne „ratowanie”. Warto jednak poddawać place konserwacji aby służyły jak najdłużej.

Przeglądy placów zabaw

Zarządcy powinni nie tylko sprawdzać place zabaw przed sezonem, ale przede wszystkim monitorować ich stan na co dzień (oględziny codzienne) i planować z wyprzedzeniem działania związane z utrzymaniem ich odpowiedniego bezpieczeństwa. Warto już na początku sezonu zaplanować podstawowe kontrole wymagane normą i przepisami prawa. Norma PN-EN 1176-7 wymaga wykonywania przeglądów funkcjonalnych oraz kontroli corocznych głównych. Dodatkowo, raz na 5 lat, należy wykonać kontrolę 5-letnią, wynikającą z przepisów Prawa Budowlanego.

Kontrole stanu technicznego zlecane zewnętrznym jednostkom inspekcyjnym, pozwalają na wnikliwe sprawdzenie placu zabaw oraz pomagają zarządcy spełniać przepisy prawa budowlanego. Plac zabaw łatwiej jest utrzymać w dobrym stanie technicznym, wykonując konieczne kontrole okresowe. 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym artykule Rodzaje kontroli placów zabaw.

Zarządzania placem zabaw można się nauczyć

INT od wielu lat prowadzi szkolenia dla administratorów i zarządców placów zabaw i siłowni plenerowych, a także innych podobnych obiektów. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia związane z prowadzeniem kontroli (oględzin) codziennych, jak i kontroli funkcjonalnych. Uczymy, w jaki sposób prowadzić książkę placów zabaw, na co zwracać uwagę podczas kontroli i jakie przepisy prawne obowiązują zarządców placu zabaw. Wyjaśniamy na czym polega system zarządzania placem zabaw.

Naszą ofertę szkoleniową znajdą Państwo tutaj.

Materiały pomocnicze do pobrania

Opracowaliśmy dla administratorów placów zabaw „porządkową listę kontrolą”. Jest to zbiór najważniejszych czynności do wykonania przed sezonem placowo-zabawowym. Lista pozwala na odznaczanie zrealizowanych już działań. Mamy nadzieję, że okaże się pomocną „ściągą”.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com