Start Baza wiedzy Inspekcje Zabawki na publicznych placach zabaw

Zabawki na publicznych placach zabaw

Pomimo rosnącej świadomości zarządców w temacie nadzoru nad placami, wciąż zdarzają się przypadki zakupywania zabawek, nie spełniających wymagań dla urządzeń przeznaczonych na publiczne place zabaw.

Na początku warto wspomnieć pokrótce o normach. Mamy dwie podstawowe grupy norm, dotyczących wyrobów zabawowych:

  • Normy z grupy PN-EN 71- dotyczą bezpieczeństwa zabawek,
  • Normy z grupy PN-EN 1176- dotyczą wyposażenia publicznych placów zabaw, instalowanych na stałe oraz ich nawierzchni.

Normy PN-EN 71 zawierają wymagania dotyczące zawartości pierwiastków chemicznych, palności, dostępności elementów, które mogłyby zostać połknięte przez małe dziecko, itp. Wymagania względem tych wyrobów są oczywiście bardzo restrykcyjne, jednak mogą się nie sprawdzić do użytku pozadomowego.

Publiczne place zabaw ze względu na intensywne, najczęściej wieloletnie użytkowanie przez dzieci, skomplikowaną budowę, a także wpływ warunków pogodowych, powinny spełniać wymagania norm PN-EN 1176. Normy te zawierają wymagania dotyczące odległości, które muszą być zachowane pomiędzy urządzeniami, wytrzymałości konstrukcji czy montowania do gruntu. Uwzględniają one bezpieczeństwo dzieci na wysokości, eliminację miejsc zakleszczeń różnych części ciała i regulują wiele innych kwestii, istotnych podczas zabawy na tego typu urządzeniach. 

Największym problemem w zabawkach, które nie spełniają norm na publiczne place zabaw, jest nieprzystosowanie do stałego zamontowania do gruntu. Grozi to wywróceniem całej konstrukcji.

Przykładem innego istotnego zagrożenia jest możliwość rozłączenia przez dziecko niektórych elementów, np. zjeżdżalni. Dziecko może przez to wypaść z wieżyczki i zrobić sobie krzywdę.

Kupując urządzenia na publiczne place zabaw powinniśmy więc zwracać uwagę na ich certyfikaty. Ważne żeby przedstawiały zgodność z normą PN-EN 1176. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko wystąpienia wypadków. Aby mieć pewność co do zakupywanych wyrobów, warto pozyskiwać je od producentów, którzy przedstawiają akredytowane certyfikaty zgodności.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com