Start Baza wiedzy Inspekcje Place zabaw „własnej roboty”

Place zabaw „własnej roboty”

Zdarza się, że osoby znające się na stolarce podejmują się własnoręcznego zrobienia publicznego placu zabaw dla dzieci, aby te miały gdzie się bawić. Czyn godny pochwały, jednak niosący pewne ryzyka. Normy dotyczące publicznych placów zabaw zawierają bowiem wiele wymagań, które place muszą spełniać.

Bywa, że gmina nie ma pieniędzy na zakup placu zabaw od producenta, a własna produkcja jest z pewnością dużo tańsza. Nie ma nic złego w samodzielnie zrobionym placu zabaw, o ile jest bezpieczny. Nasi inspektorzy niejednokrotnie natrafiają na place zabaw wykonane własnoręcznie lub kupione w sklepie ogrodniczym, które posiadają wiele niezgodności z grupą norm PN-EN 1176.

Brak montażu urządzeń do gruntu

Norma PN-EN 1176 wymaga, żeby urządzenia na place zabaw posiadały fundamenty. Chroni to całą konstrukcję przez przewróceniem. Częstym problemem placów wykonanych własnoręcznie lub kupionych w markecie jest właśnie brak fundamentów.

Zakleszczenia. Dużo zakleszczeń..

Niestety to bardzo powszechna niezgodność. Norma PN-EN 1176 zawiera wiele wymagań dotyczących potencjalnych zakleszczeń. Najczęstszym problemem jest zakleszczenie palców.

Niewłaściwe wymiary

Normy nakładają wiele wymagań dotyczących odległości pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, szczebelkami, wysokości barierek, prześwity dolne i dużo innych. Chcąc wyprodukować plac zabaw zgodny z normami, trzeba mieć w tym zakresie dużą wiedzę, inaczej możemy się narazić na poważne niezgodności. Mogą one skutkować w przyszłości ciężkimi wypadkami.

Co zrobić z takim placem?

Postawiliśmy plac zabaw, np. na terenie szkoły czy przedszkola i pojawił się problem- urządzenia nie mają certyfikatów… W świetle przepisów prawa certyfikaty na zgodność z normami są wymagane w placówkach edukacyjnych, więc zachodzimy w głowę co zrobić z takim placem. Rozwiązaniem może być przeprowadzenie inspekcji placu na zgodność z normą PN-EN 1176. Wynikiem tego typu inspekcji jest sprawozdanie, które informuje o ewentualnych niegodnościach. Właściciel placu po dostosowaniu swoich urządzeń do wymagań normy może liczyć na wystawienie świadectwa inspekcji lub certyfikatu zgodności.

Jeśli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji zapraszamy do kontaktu. Postaramy się wspólnie ustalić drogę postępowania. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą oferta inspekcji.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com