Start Baza wiedzy Kontrole Piaskownice w świetle przepisów prawa

Piaskownice w świetle przepisów prawa

Według przepisów prawa, na właścicielu lub administratorze placu zabaw spoczywa obowiązek dbania o piaskownice. Ze względu na zagrożenia związane z ich zanieczyszczeniem, należy się bliżej przyjrzeć problemowi.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.):
„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.”

na właścicielu lub administratorze placu zabaw spoczywa więc obowiązek dbania o piaskownice.

Wymiana piasku

Według zaleceń Sanepidu, piasek powinien być wymieniany przed sezonem (po zimie) oraz co najmniej raz w sezonie. Sanepid kontroluje piaskownice i przeprowadza badania bakteriologiczne, których wyniki są często bardzo niepokojące. W piasku znajduje się bardzo dużo groźnych bakterii oraz pasożytów. Należy więc kontrolować regularnie piasek, oczyszczać go z widocznych śmieci oraz wymieniać w razie potrzeby. Zanieczyszczenia związane z odchodami można również ograniczyć poprzez zastosowanie ogrodzenia.

W piaskownicach najczęściej znajduje się szkło, papiery, wypalone papierosy oraz odchody zwierząt. Szczególnie ostatnie są bardzo groźne dla dzieci, ze względu na bakterie i pasożyty. Może dojść, np. do skaleczenia szkłem i zanieczyszczenia rany odchodami, w wyniku czego może się rozwinąć groźna infekcja. Zaleca się więc, aby przed zabawą dziecka sprawdzić oględnie piaskownicę i nadzorować jego zabawę, a po powrocie do domu dokładnie umyć ręce.

Norma PN-EN 1176-1

Oprócz czystości piasku, bardzo ważną kwestią jest również zgodność piaskownicy z normą PN-EN 1176-1. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy zakupywać urządzenia na place zabaw z akredytowanymi certyfikatami zgodności z normą PN-EN 1176. Akredytowane certyfikaty są wiarygodne, ponieważ jednostki certyfikujące, które je wydają, są regularnie kontrolowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com