Start Baza wiedzy Inspekcje Kilka słów o akredytacji

Kilka słów o akredytacji

Co właściwie oznacza pojęcie akredytacji i dlaczego tak istotne jest zlecanie usług akredytowanej jednostce? Czy akredytacja nadawana jest przez organ państwowy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Co to jest akredytacja?

Akredytacja to uznanie kompetencji jednostki do przeprowadzania działań, np. inspekcji czy certyfikacji. PCA (Polskie Centrum Akredytacji) stanowi urząd państwowy, upoważniony do nadawania akredytacji. W procesie tym jednostki są poddawane rygorystycznym ocenom, aby upewnić się, że mogą zostać akredytowane. Końcowym dokumentem wydawanym jednostce, który potwierdza akredytację, jest certyfikat akredytacji.

Rygorystyczne oceny PCA

PCA sprawdza wdrożenie normy przeznaczonej do stosowania przez jednostki, np. PN-EN ISO/IEC 17020. Weryfikowane są procedury systemu zarządzania jednostki, zapisy z przeprowadzanych procesów inspekcji/ certyfikacji, itd., oraz kompetencje personelu, między innymi poprzez obserwowanie jego pracy w terenie oraz sprawdzenie wiedzy teoretycznej. PCA sprawuje coroczny nadzór nad akredytowanymi jednostkami, co daje Państwu poczucie wiarygodności i bezpieczeństwa, że usługi wykonywane są rzetelnie.

Co wyróżnia akredytowane jednostki?

Przede wszystkim potwierdzone wysokie kompetencje personelu. Nasi inspektorzy i personel badawczy posiadają ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, co zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych jednostek inspekcyjnych i certyfikujących.

Jednostki akredytowane co do zasady muszą działać bezstronnie. Jednostka Inspekcyjna INT posiada akredytację w typie A, co oznacza najwyższy stopień zachowania bezstronności.

Znakiem rozpoznawczym tego, że kontrola została przeprowadzona przez jednostkę akredytowaną, jest znak akredytacji PCA zamieszczany przez jednostkę na świadectwie lub sprawozdaniu z inspekcji.

Akredytacja w świetle Unii Europejskiej

Akredytowane usługi są akceptowane w całej Unii Europejskiej i wszystkich krajach, które podpisały obustronne porozumienie o wzajemnym uznawaniu wyników akredytowanej działalności. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że akredytowane dokumenty wydawane przez INT, np. certyfikaty, będą uznawane również na rynku zagranicznym.

Dlaczego lepiej korzystać z akredytowanych usług?

Akredytacja buduje zaufanie, że przeprowadzone oceny zostały wykonane w sposób zgodny z normami, rzetelny i kompetentny. Dzięki prawidłowo zrealizowanej usłudze nie ma potrzeby jej powtarzać w innej jednostce, co jest oczywistą oszczędnością. Jeśli chcą Państwo zapewnić sobie gwarancję właściwie wydanych pieniędzy i dobrze wykonanej usługi, zachęcamy do współpracy.

Certyfikaty akredytacji

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com