Start Baza wiedzy Kontrole Zgłoszenie, budowa i odbiór placu zabaw

Zgłoszenie, budowa i odbiór placu zabaw

Ten artykuł w całości poświęciliśmy na zagadnienia związane z przepisami prawnymi oraz procedurami dotyczącymi budowy placu zabaw. Począwszy od zgłoszenia projektu, aż po odbiór gotowego obiektu. Jeśli interesuje Państwa wcześniejszy etap, tj. projektowanie placu zabaw, to zapraszamy do lektury naszego innego artykułu: Jak stworzyć bezpieczny plac zabaw?

Czy na plac zabaw potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Zezwolenie na budowę placu zabaw nie jest konieczne, jednakże takie działania należy odpowiednio zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjątkiem są obiekty w miejscach publicznych. Do budowy placu zabaw można przystąpić w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia budowy, chyba, że organ administracji architektoniczno-budowlanej wniesie w tym czasie sprzeciw.

Place zabaw nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie czy zawiadamiania o zakończeniu budowy, bez względu na to, czy są to publiczne czy niepubliczne obiekty.

Czy jest obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dla placu zabaw?

Zodnie z prawem budowlanym nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego dla obiektu małej architektury. Należy jednak pamiętać o założeniu książki placu zabaw, co wynika z normy PN-EN 1176-7.

INT zakłada książki placu zabaw w ramach przeprowadzanych inspekcji odbiorczych. Dokonujemy również wpisów do istniejących książek, na prośbę Klienta.

Montaż urządzeń - budowa

Budowa placu zabaw powinna być wykonywana zgodnie z projektem i pod nadzorem kompetentnego personelu. Inwestor może wyznaczyć osoby odpowiedzialne za te prace. Jedną z głównych kwestii jest poprawny montaż wyposażenia placu zabaw. Powinien być wykonywany przez doświadczonych monterów – zgodnie z wytycznymi producenta, ale także norm odniesienia. Podczas montażu bardzo ważną kwestią jest zachowanie bezpiecznych odległości między urządzeniami zabawowymi.

Kontrola pomontażowa placu zabaw

Przed oddaniem placu zabaw do użytku należy wykonać kontrolę pomontażową (odbiorczą) urządzeń oraz nawierzchni. Zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2020 kontrola pomontażowa to:

 „[…] kontrola przeprowadzana zazwyczaj przed oddaniem placu zabaw do użytku, mająca na celu ocenę urządzeń i ich otoczenia pod kątem ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw…”.

Fakt zakupienia placu zabaw z certyfikatem nie zapewnia jego bezpieczeństwa po zamontowaniu urządzeń. Błędy na etapie montażu mogą mieć wpływ na zgodność placu z normami, dlatego należy przeprowadzać kontrolę pomontażową, aby zweryfikować ewentualne niezgodności.

Z posiadanego przez nas doświadczenia to właśnie błędy montażowe okazują się jedną z najczęstszych przyczyn niezgodności na nowopowstałych placach. Kontrola pomontażowa wykonana przed obiorem całego obiektu pozwala na wyeliminowanie i poprawienie błędów, jeszcze przed oddaniem obiektu do użytku publicznego.

Należypamiętać, że jeżeli na placu zabaw doszłoby do wypadku, to na zarządcy/ administratorze spoczywać będzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

Artykuły powiązane - zgłoszenie, budowa, odbiór

Właściwe zarządzanie placem zabaw

O czym należy pamiętać mając pod opieką plac zabaw? Jak właściwie nim zarządzać i na co uważać?

Rodzaje kontroli placów zabaw

Kontrole wynikające z wymagań przepisów prawa i norm. Jakie są ich rodzaje, na czym polegają?

Place zabaw „własnej roboty”

Problematyczne place zabaw, czyli dlaczego nie warto samemu podejmować się budowy placu zabaw.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

REGON: 020960279

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com