Start Baza wiedzy Inspekcje Jak stworzyć bezpieczny plac zabaw?

Jak stworzyć bezpieczny plac zabaw?

W tym artykule spróbujemy przybliżyć Państwu kwestie związane z projektowaniem, budowaniem i utrzymaniem bezpiecznych placów zabaw. Chcemy zwrócić uwagę na poszczególne kroki jakie należy podjąć, aby zapewnić dzieciom ciekawe miejsce do zabawy, przy zachowaniu zgodności z normami i przepisami prawa.

Krok pierwszy - ocena zapotrzebowania

Planując postawienie placu zabaw dobrze jest wziąć pod uwagę opinię społeczności zamieszkującej daną okolicę. Warto zrobić tzw. „wywiad środowiskowy”, aby poznać zapotrzebowanie na taki obiekt. Należy przeanalizować także bliskość placówek oświatowych czy choćby przybliżoną ilość potencjalnych użytkowników. Jeżeli w pobliżu nie ma żadnego placu zabaw, to być może wystarczy plac z urządzeniami uniwersalnymi dla dzieci w różnym wieku. Jeśli jednak w okolicy znajdują się już jakieś place zabaw, to opinia mieszkańców może być cenną wskazówką co do pomysłów na zagospodarowanie miejsca.

Być może istnieje zapotrzebowanie na jakieś nietypowe rozwiązanie, np. edukacyjny plac zabaw, albo skatepark, jeśli nie ma jeszcze tego typu obiektów w pobliżu. Coraz bardziej popularne staje się też stawianie obiektów „hybryd” - placu zabaw w stylu parku linowego, na których nie jest konieczna asekuracja linowa (tzw. bezobsługowe parki linowe). Warto również zastanowić się nad ewentualnym przystosowaniem obiektu dla niepełnosprawnych. Obecnie wielu producentów posiada w swojej ofercie urządzenia zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych.

Dorosła społeczność również chętnie uczestniczy w aktywnościach na świeżym powietrzu, więc dobrym pomysłem może się okazać postawienie siłowni zewnętrznej. Obecnie częstą praktyką staje się stawianie siłowni plenerowej obok placu zabaw.

Zebranie powyższych informacji pozwala określić czy inwestycja w plac zabaw lub inny obiekt będzie trafna i dostosowana do zgłoszonych przez mieszkańców potrzeb, a nie okaże się porażką i w konsekwencji stratą pieniędzy.

 

Po wywiadzie środowiskowym może się okazać, że lepszym rozwiązaniem dla mieszkańców będzie budowa siłowni plenerowej lub np. edukacyjnego placu zabaw.

Projekt placu zabaw

Jak wiemy dzieci najlepiej bawią się i poznają świat w miejscach niekoniecznie bezpiecznych, z perspektywy osoby dorosłej. Jednak okiem dziecka to właśnie nieurządzone, wręcz dzikie przestrzenie są najbardziej pociągającym miejscem do zabawy. Dobry projekt placu zabaw, powinien zarówno uwzględniać oczekiwania dzieci z punktu widzenia możliwości podejmowania ryzyka i poznawania świata, jak i stanowić bezpieczną przestrzeń do zabawy.

Lokalizacja placu zabaw

Planując umiejscowienie obiektów małej architektury należy postępować zgodnie z poniższymi przepisami prawa i normami:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.),
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, z późn. zm.),
 • Normami z grupy PN-EN 1176, dotyczącymi wyposażenia na place zabaw.

Powyższe przepisy prawa regulują wymagania dotyczące m.in.: odległości placu zabaw od ulic, parkingów czy budynków, a także kwestie związane z samą dokumentacją projektową, czy późniejszym odbiorem placu zabaw. Normy natomiast określają, np. wymagania konstrukcyjne dotyczące urządzeń, czy przestrzenie jakie należy zachować między poszczególnymi urządzeniami. Aby projekt placu zabaw był bezpieczny, projektant powinien uwzględnić w nim zarówno wymagania zawarte w przepisach prawa, jak i normach placowo-zabawowych z grupy PN-EN 1176.

W pobliżu placu zabaw, nie powinny znajdować się linie wysokiego napięcia, czy linie tramwajowe. Dobrze jest się też zastanowić nad stawianiem placu przy zbiornikach wodnych. Taki plac na pewno powinien być ogrodzony, aby zminimalizować ryzyko związane z wpadnięciem dziecka do wody.

Projekt placu zabaw powinien uwzględniać wymagania przepisów prawa i normy PN-EN  1176.

Wykorzystanie zasobów naturalnych terenu

Warto zwrócić uwagę architektowi aby tworząc projekt placu zabaw wykorzystał naturalne zasoby danego miejsca, ukształtowanie terenu, roślinność, itp. Wykorzystanie możliwie jak największej ilości naturalnych zasobów, może okazać się najbardziej atrakcyjną cechą obiektu. Poprzez kontakt z naturą dzieci są w stanie właściwie poznawać świat.

Pagórki na placu zabaw

Naturalne ukształtowania terenu, tworzą atrakcyjne miejsce do zabawy, zachęcając dzieci do aktywności i kontaktu z przyrodą. Ciekawym rozwiązaniem może być zjeżdżalnia zamontowana na wzniesieniu, na które dziecko musi się wspiąć aby zjechać. Innym pomysłem na wykorzystanie pagórków jest umieszczenie zjazdu linowego.

Plaża placem zabaw

W miejscach, gdzie znajduje się dużo piasku, np. nad morzem czy jeziorem, warto zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań do zabawy piaskiem. Są to różnego rodzaju koparki do piasku, wciągarki, itp. urządzenia. Oczywiście w miejscach w pobliżu zbiorników wodnych niezbędne będzie zapewne ogrodzenie placu.

 

 

Wykorzystanie roślinności

W przypadku, gdy miejsce pod plac zabaw otoczone jest roślinnością, spróbujmy stworzyć projekt, który ją uwzględni. Dzięki roślinności bowiem uzyskamy poczucie miejsca zespolonego z naturą. Jeżeli w lokalizacji nie ma żadnych roślin, to warto je uwzględnić w projekcie. Należy najpierw sprawdzić rośliny pod kątem gatunków trujących. Bezpieczne rośliny na plac zabaw to kwestia, nad którą warto się pochylić przy projektowaniu. Najlepiej jest zrezygnować z wszelkich gatunków, które tworzą owoce podobne, np. do jagód. Należy przyjrzeć się również kondycji drzew. Stare gałęzie mogą stanowić zagrożenie, w przypadku złamania, dlatego powinny zostać usunięte. Jeżeli natomiast dysponujemy dużą liczbą drzew o dobrej kondycji, można zastanowić się nad wybudowaniem parku linowego lub tzw. bezobsługowego parku linowego (bez wymaganej asekuracji linowej).

Rośliny na placu zabaw to kwestia często pomijana w projekcie, a mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

 Drzewa = cień

Drzewa rosnące na placu zabaw mogą stanowić dodatkowy atut w postaci zacienienia obiektu. Zgodnie z normą PN-EN 1176-1 „[…] place zabaw powinny być zorganizowane w taki sposób, by uwzględnić dostępność opcji zacienienia oraz by część wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych były położone całkowicie lub częściowo w cieniu.

Bawiące się dzieci nie powinny być nadmiernie narażone na promieniowanie słoneczne. Metalowe części urządzeń mogą też nagrzewać się do tego stopnia, że przy kontakcie ze skórą mogą powodować poparzenia. Oczywiście cień nie musi być rzucany przez drzewa (lub inną roślinność), ale także możemy go uzyskać poprzez umiejscowienie placu, np. między budynkami. Obecnie na rynku dostępnych jest też wiele rozwiązań, począwszy od urządzeń zabawowych, których konstrukcja pozwala na zabawę w cieniu, a skończywszy na specjalnych urządzeniach służących do tworzenia cienia, tzw. „zacieniaczach”.

Ogrodzenie placu zabaw

Warto zastanowić się nad ogrodzeniem placu. Zdecydowanie ciekawszą perspektywą dla dzieci jest zabawa na wolnej przestrzeni, jednak w niektórych sytuacjach ogrodzenie placu zabaw będzie lepszym rozwiązaniem, ze względu na bezpieczeństwo. Szczególnie w miastach, gdzie ilość naturalnych terenów jest ograniczona, a ruch uliczny jest dużo większy, ogrodzenie wydaje się niezbędne. Stanowi ono także zabezpieczenie przed niechcianym wstępem zwierząt na plac zabaw. W przypadku, gdy chcemy zainstalować siłownie na placu zabaw, również należy odgrodzić od siebie obie te przestrzenie. Plac zabaw powinien być odseparowany od obiektów, które nie są przeznaczone dla dzieci.

Wybór urządzeń na plac zabaw

Kiedy wiemy już w jakiej lokalizacji ma znaleźć się nasz plac i jaką sumą pieniędzy dysponujemy, należy zastanowić się nad doborem urządzeń zabawowych. Na rynku mamy obecnie dostęp do tylu ciekawych rozwiązań, że warto zastanowić się nad kilkoma ważnymi kwestiami, aby doprecyzować swoje oczekiwania.

Metalowy czy drewniany plac zabaw?

Norma PN-EN 1176-1 podaje, że plac zabaw może być wykonany z drewna, metalu czy tworzywa syntetycznego. Każdy materiał konstrukcyjny ma swoje wady i zalety. Warto mieć na uwadze kwestie zużycia materiału, ewentualną impregnację, możliwości w zakresie wymiany elementów, itp.

Niektóre rodzaje placów zabaw:
 • Klasyczny plac zabaw – tego typu rozwiązań jest obecnie na rynku bardzo dużo. Dostępne są urządzenia pojedyncze, np. huśtawki, bujaki, domki, czy też całe zestawy zabawowe i systemy placów zabaw, np. wieże ze zjeżdżalniami połączone pomostami.
 • Linowy plac zabaw – konstrukcje linowe na place zabaw opisuje szczegółowo norma PN-EN 1176-11. Linowe place zabaw to zarówno pojedyncze urządzenia, jak i mocno rozbudowane sieci linowe.
 • Urządzenia manipulacyjne – są to wszelkie rozwiązania, które pozwalają na rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia u dzieci, np. labirynty, moduły „kółko i krzyżyk”, zabawa w sklepik, itp.
 • Edukacyjny plac zabaw – place zabaw tego typu to połączenie zabawy i nauki. Do działania urządzeń wykorzystywane są najczęściej podstawowe prawa fizyki. Edukacyjne place zabaw to ciekawe rozwiązanie do szkół, jako uzupełnienie zajęć teoretycznych.
 • Muzyczny plac zabaw – urządzenia pozwalają dzieciom na zabawę i rozwój zdolności muzykalnych.
 • Zabawa piaskiem – są to urządzenia, które pozwalają dziecku bawić się piaskiem poprzez jego kopanie, przesypywanie, transportowanie, itp.
 • Urządzenia napędzane siłą mięśni – karuzele napędzane poprzez pedałowanie nożne lub ręczne, czy za pomocą kręcenia kołem, itp. rozwiązania, to również rozwiązania, które dopuszcza, np. norma PN-EN 1176-5.
 • Plac zabaw dla niepełnosprawnych – zazwyczaj są to place, które integrują dzieci niepełnosprawne z dziećmi zdrowymi.

Wybór urządzeń na plac zabaw powinien być uwarunkowany grupą wiekową dla jakiej wyposażenie będzie przeznaczone. Niektóre urządzenia nie są bowiem przystosowane dla malutkich dzieci. Również ważną kwestią jest możliwość rozwijania kreatywności i twórczości dziecka, a także zachęcanie do zwiększonej aktywności ruchowej. Warto więc się zastanowić nad zaprojektowaniem placu, na którym będą znajdowały się urządzenia różnego typu, zarówno dla małych dzieci jak i trochę starszych.

Urządzenia komunalne

Projektując obiekty małej architektury dobrze jest pamiętać o urządzeniach komunalnych, które chcielibyśmy zamieścić w obrębie obiektu. Do wyrobów tego typu należą m.in.:

 • pojemniki na odpady,
 • ławki parkowe,
 • urządzenia zacieniające (tzw. „zacieniacze” lub inaczej „żagle przeciwsłoneczne”),
 • tablice informacyjne (mogą służyć za miejsce na regulamin placu zabaw),
 • warzywniki służące do nauki uprawy roślin – tego typu obiekty (skrzynki, podniesione rabaty) stawia się coraz częściej, np. przy szkołach czy przedszkolach; ważne, aby sadzić w nich warzywa, których całe rośliny nie są trujące dla dzieci, np. sałata, burak, itp..
Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 nawierzchnia amortyzująca powinna posiadać odpowiednie właściwości tłumiące upadek. Rodzaj nawierzchni na plac zabaw dobiera się do wysokości swobodnego upadku z danego urządzenia. Może się okazać, że przy jednym urządzeniu konkretna nawierzchnia spełni swoje zadanie tłumiące, ale przy innym już nie. Na etapie projektowania placu zabaw należy dobrać odpowiednią nawierzchnię do urządzeń, które planujemy postawić. Na rynku dostępnych jest wiele różnego rodzaju nawierzchni tłumiących zarówno naturalnych, jak i syntetycznych.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów nawierzchni amortyzujących, wysokości swobodnego upadku, jak i badania nawierzchni bezpiecznych, znajdą Państwo w naszym artykule „Nawierzchnie bezpieczne w pigułce”.

Plac zabaw z certyfikatem – czy warto?

Na obecny moment w Polsce jest duża konkurencja na rynku producentów urządzeń placów zabaw. Wielu producentów certyfikuje swoje wyroby, poddając je procesowi badań i oceny przez niezależne jednostki certyfikujące, aby potwierdzić, że ich urządzenia są zgodne z normami, a zatem bezpieczne. Najlepiej jest więc kupować place zabaw z certyfikatami, aby mieć pewność, że wyroby są bezpieczne dla dzieci. Pomimo, iż generalnie certyfikacja urządzeń na place zabaw jest dobrowolna, to obowiązek zakupu certyfikowanych urządzeń dotyczy placówek edukacyjnych. W pozostałych przypadkach zakup certyfikowanych urządzeń nie jest określony jakimikolwiek przepisami prawa i to zarządca/ inwestor/ administrator decydują o wyposażeniu obiektu w certyfikowane wyroby. Jeżeli inwestor nie wymaga certyfikatów zgodności z normą PN-EN 1176, to na nim będzie spoczywać odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

To na inwestorze spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, dlatego warto kupować place zabaw z certyfikatami.

Wybierając plac zabaw spośród tych, które są certyfikowane należy zwrócić uwagę na ważną kwestię - certyfikaty bez akredytacji nie mają takiej wartości jak certyfikaty akredytowane (o tym więcej w tym artykule). Jest wiele jednostek na rynku, które wydają certyfikaty nie sprawdziwszy wcześniej wyrobu. Certyfikat akredytowany daje pewność, że jednostka, która go wydała posiada potwierdzone kompetencje i podlega kontroli państwowej jednostki akredytującej.

Inspekcja projektu placu zabaw

Projekt placu zabaw warto zlecić kompetentnej firmie, specjalizującej się w tej dziedzinie. Jeśli jednak nie mamy pewności co do zgodności gotowego projektu z przepisami prawa i normami, dobrze jest się zastanowić nad inspekcją projektu placu zabaw. Inspekcja projektu daje możliwość wyeliminowania błędów jeszcze przed zgłoszeniem i rozpoczęciem prac budowlanych, co pozwala zaoszczędzić niepotrzebne wydatki związane z ewentualnymi zmianami po wybudowaniu placu.

INT posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu inspekcji. Nasz personel weryfikuje projekt na zgodność z normami i przepisami prawa. Formułowane są ewentualne niezgodności w sprawozdaniu z inspekcji, które może posłużyć projektantowi do wprowadzenia poprawek do projektu placu zabaw.

Inspekcja projektu placu zabaw pozwala na wyeliminowanie niezgodności jeszcze przed budową.

Zgłoszenie projektu, budowa i kontrola placu zabaw

Zezwolenie na budowę placu zabaw

Place zabaw są obiektami małej architektury, zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Nie jest konieczne posiadanie zezwolenia na budowę placu zabaw, jednakże takie działania należy odpowiednio zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wyjątkiem są obiekty w miejscach publicznych.

Do budowy placu zabaw można przystąpić w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia budowy, chyba, że organ administracji architektoniczno-budowlanej wniesie w tym czasie sprzeciw.

Montaż urządzeń

Budowa placu zabaw powinna być wykonywana zgodnie z projektem i pod nadzorem kompetentnego personelu. Inwestor może wyznaczyć osoby odpowiedzialne za te prace. Jedną z głównych kwestii jest poprawny montaż wyposażenia placu zabaw. Powinien być wykonywany przez doświadczonych monterów – zgodnie z wytycznymi producenta, ale także norm odniesienia. Podczas montażu bardzo ważną kwestią jest zachowanie bezpiecznych odległości między urządzeniami zabawowymi.

 

Kontrola pomontażowa placu zabaw

Pamiętajmy, że przed oddaniem placu zabaw do użytku należy wykonać kontrolę pomontażową (odbiorczą). Zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2020 kontrola pomontażowa to „[…] kontrola przeprowadzana zazwyczaj przed oddaniem placu zabaw do użytku, mająca na celu ocenę urządzeń i ich otoczenia pod kątem ogólnego poziomu bezpieczeństwa na placu zabaw…”. Fakt zakupienia placu zabaw z certyfikatem nie zapewnia jego bezpieczeństwa po zamontowaniu urządzeń. Błędy na etapie montażu mogą mieć wpływ na zgodność placu z normami, dlatego należy przeprowadzać kontrolę pomontażową, aby zweryfikować ewentualne niezgodności.

Z posiadanego przez nas doświadczenia to właśnie błędy montażowe okazują się jedną z najczęstszych przyczyn niezgodności na nowopowstałych placach. Kontrola pomontażowa wykonana przed obiorem całego obiektu pozwala na wyeliminowanie i poprawienie błędów, jeszcze przed oddaniem obiektu do użytku publicznego.

Jeżeli na placu zabaw doszłoby do wypadku, to na zarządcy/ administratorze spoczywać będzie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

System nadzorowania bezpieczeństwa na placu zabaw

System zarządzania placem zabaw

Odpowiedni projekt, poprawna budowa oraz montaż, a także wykonanie kontroli pomontażowej to pierwsze kroki do stworzenia bezpiecznego placu zabaw. W następnej kolejności zarządcy/ administratorzy/ inwestorzy powinni przejść do stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania placem zabaw. Jest to ważny element każdego obiektu małej architektury. Administratorzy właściwie nadzorujący dany obiekt, mogą mieć pewność, że w razie ewentualnych wypadków dopełnili wszelkich niezbędnych kroków.

System nadzorowania zgodnie z normą PN-EN 1176-7 to „[…] system mający na celu ocenę, utrzymanie i, w razie potrzeby, poprawę bezpieczeństwa całego placu zabaw, w tym jego wyposażenia i nawierzchni.” Zarządca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie nadzoru nad placem zabaw. INT przeprowadza szkolenia otwarte, przeznaczone właśnie dla osób zarządzających takimi obiektami.

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 Ustawy - Prawo Budowalne oraz komunikatem Głównego Inspektora Budowalnego właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa. Zgodnie z ww. ustawą to na zarządcach spoczywa obowiązek utrzymywania obiektów małej architektury w odpowiednim stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem kontroli, niezbędnych napraw czy remontów.

GINB przypomina, iż „[…] zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo Budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowalnego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Książka placu zabaw – narzędzie do zarządzania placem

Książka placu zabaw jest dokumentem, dzięki któremu Zarządcy łatwiej jest sprawować pieczę nad danym obiektem. W takiej książce zamieszczamy informacje ogólne dotyczące placu zabaw, jak np. miejsce, wykaz urządzeń, informacje o przeprowadzonych kontrolach, czy pracach naprawczych i modernizacjach sprzętu. Prowadzenie książki placu zabaw jest częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem. INT w ramach świadczonych usług, zakłada książkę placu zabaw dla obiektów, na których została przeprowadzona inspekcja. W przypadku, gdy plac posiada już książkę, to inspektor, na życzenie zarządcy, dokonuje w niej odpowiedniego wpisu.

Okresowe kontrole placów zabaw

Norma PN-EN 1176-7 określa rodzaje kontroli placów zabaw:

 • Kontrola pomontażowa – wykonywana zaraz po montażu placu zabaw, a przed jego odbiorem;
 • Rutynowa kontrola wzrokowa – czyli kontrola codzienna, polegająca na sprawdzeniu, np. czystości na placu zabaw (powinna być systematycznie wykonywana w częstotliwości ustalonej przez zarządcę);
 • Kontrola funkcjonalna - bardziej szczegółowa kontrola, polegająca na sprawdzeniu zużycia i stabilności urządzeń (powinna być wykonywana przez kompetentny personel, posiadający wiedzę z zakresu wymagań norm);
 • Coroczna kontrola główna – kontrola stanu technicznego, mająca na celu ustalenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa urządzeń, nawierzchni i fundamentów na placu zabaw (powinna być wykonywana przez kompetentny personel, posiadający wiedzę z zakresu wymagań norm placowo-zabawowych oraz norm powiązanych z przeprowadzaniem inspekcji).

Dodatkowo, zgodnie z Prawem Budowlanym, raz na pięć lat place zabaw poddaje się kontroli „ polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.”. Inspekcja pięcioletnia przeprowadzana jest przez inspektora posiadającego zarówno dokładną wiedzę z zakresu norm placowo-zabawowych jak i posiadającego uprawnienia budowlane.

Jednostka Inspekcyjna INT wykonuje inspekcje okresowe (dozorowe) i pomontażowe (odbiorcze) obiektów małej architektury. Posiadamy akredytację PCA, która potwierdza nasze kompetencje w tej dziedzinie.

Regulamin placu zabaw

Każdy obiekt małej architektury powinien mieć regulamin, tablicę informacyjną, czy oznaczenie podające co najmniej:

 • numery telefonów alarmowych,
 • środki lub metody kontaktu z personelem zajmującym się konserwacją/Zarządcą, może być np. numer telefonu, adres e-mail, adres internetowy;
 • nazwę placu zabaw;
 • adres placu zabaw lub współrzędne GPS;
 • lokalne informacje (jeśli mają zastosowanie) lub dodatkowe zasady tzw. „dobrej praktyki”.

Konserwacja, naprawy, modernizacje

Konserwacje placu zabaw

Zgodnie z informacjami podanymi przez nas powyżej, na administratorze placu zabaw spoczywa obowiązek dbania o poziom bezpieczeństwa danego obiektu. Wg normy PN-EN 1176-7 pkt. 7.1: „Aby ograniczyć liczbę wypadków i utrzymać niezbędny poziom bezpieczeństwa wyposażenia oraz nawierzchni, zarządca powinien zapewnić ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie odpowiedniego harmonogramu rutynowej konserwacji.”

Zaleca się aby przy tworzeniu planu konserwacji wziąć pod uwagę instrukcje producenta oraz uwarunkowania lokalne.

Rutynowa konserwacja obiektu może polegać m.in. na:

 • usunięciu potłuczonego szkła czy śmieci,
 • dokręceniu mocowań,
 • czyszczeniu,
 • uzupełnieniu materiału sypkiego do właściwego poziomu,
 • wymianie piasku w piaskownicach.

Naprawy i modernizacje placu zabaw

Naprawy czy modernizacje mają na celu wyeliminowanie powstałych niezgodności i/lub przywrócenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Działania te obejmują wszelkie wymiany części lub całych urządzeń, lub też wymianę nawierzchni amortyzującej. Konserwacje, naprawy czy modernizacje mogą zostać wykonane przez zarządcę lub administratora samodzielnie, jednak jeżeli będą wykonane niezgodnie z zaleceniami i wymaganiami norm, mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci. Warto się więc zastanowić, czy nie zlecić ich wykonanania profesjonalistom.

Po naprawach czy modernizacjach lub jakichkolwiek większych zmianach w obrębie obiektu i jego wyposażenia, należy ponownie przeprowadzić kontrolę pomontażową. Tak jak przypadku nowopowstałego placu, pozwoli to wyeliminować ewentualne niezgodności powstałe podczas montażu.

INT na straży bezpieczeństwa placów zabaw

Instytut Nadzoru Technicznego od wielu lat bada, certyfikuje i przeprowadza inspekcje placów zabaw i innych obiektów małej architektury. We wszystkich tych obszarach posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, co potwierdza nasze najwyższe kompetencje. Zlecając nam usługi kontroli swoich obiektów, mogą mieć więc Państwo pewność, iż wykonali pewny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa placów zabaw.

Zachęcamy Państwa do pobrania ulotki informacyjnej, którą przygotowaliśmy dla Państwa. Przedstawia ona w skrócie zasady nadzoru nad placem zabaw, podsumowując informacje znajdujące się w niniejszym artykule.

INT Sp. z o.o.
ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław
+48 71 716 55 00 +48 71 716 55 00

NIP: 897-175-19-60

KRS: 0000332084

Certyfikacja

Inspekcje

Badania

Realizacja: montownia.com